The Music CollectionJanuary 10, 2017

Kabiri Bhairav

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Kabiri Bhairav at NCPA, September 2016December 11, 2016

Khat Todi

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Khat TodiDecember 01, 2016

Raisa Kanada

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Raisa KanadaNovember 07, 2016

Gaud Sarang

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Gaud SarangOctober 14, 2016

Lajawanti

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Lajawanti as the concluding Raag for his recital at Yaksha 2010. The event was organized by Sadhguru Jaggi Vasudevaji’s Isha Foundation.October 14, 2016

Jhinjhoti

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Jhinjhoti at Yaksha Festival 2010. The event was organized by the Isha Foundation.October 14, 2016

PatBihag

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag PatBihagOctober 14, 2016

Poorba

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag PoorbaSeptember 23, 2016

Nayaki Kanada

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Nayaki Kanada


Page 2 of 512345