Bhimpalas

Pt. Rajshekhar Mansur sings Raag Bhimpalas. Accompanying on the Sarangi is Ustad Faiyaz Khan and Shailesh Shenoy on the Tabla.

Share